Nhà tài trợ

Vũ trụ ảo LetMeSpeak không chỉ dành cho những người muốn học tiếng Anh: những người muốn tài trợ cho việc học của người khác cũng có thể góp phần.

Cho đi là một trong những trải nghiệm trọn vẹn nhất mà chúng ta có thể làm giữa người với người.

LetMeSpeak giúp bạn có thể dễ dàng giúp đỡ những người khác trên quy mô lớn hơn thông qua các công nghệ Web3. Nền tảng này hưởng lợi nhiều hơn từ việc có nhiều người dùng với sự kết nối cảm xúc mãnh liệt, cùng các vòng lặp lan tỏa.

Dù lý do cho đi của bạn là gì (tiền túi để giúp đỡ trẻ nhỏ, cải thiện kỹ năng nhân viên, từ thiện, v.v.), LetMeSpeak cũng đều đảm bảo các điều chính yếu sau:

  • Sự minh bạch (tiền được gửi đi đâu)

  • Hiệu quả phân bổ tiền quỹ (90%+ tiền quỹ sẽ được gửi đến các đơn vị thụ hưởng mục tiêu)

  • Tác động đo đếm được (tiến độ học tập trong thời gian thực được cung cấp cho người quyên góp ở cấp độ vô cùng chi tiết)

  • Triển khai tức thì (tiền được ghi có tức thì cho người thụ hưởng)

  • Phân phối tiền quỹ dựa trên tác động (người thụ hưởng chỉ có thể tiếp cận tiền quỹ khi họ thành công trong việc học)

Tìm hiểu thêm về chương trình thử nghiệm của chúng tôi với những người tị nạn Iraq ở Jordan và chương trình doanh nghiệp với Sitel (doanh nghiệp quy mô toàn cầu với hơn 140.000 nhân viên) ở Brazil.

Last updated