LetMeSpeak Web3 so với Web2

Như Duolingo đã nói trong báo cáo IPO của họ vào tháng 8 năm 2021:

"Học ngoại ngữ trực tuyến là một lĩnh vực có tính cạnh tranh cao, với chi phí chuyển đổi thấp và liên tục có các dòng sản phẩm và đơn vị gia nhập thị trường mới; sự đổi mới từ các đối thủ cạnh tranh có thể gây gián đoạn cho doanh nghiệp chúng tôi."

Chúng tôi muốn chứng minh rằng họ nói đúng.

Lối tiếp cận Web3 của LetMeSpeak cung cấp một tuyên bố giá trị hoàn toàn khác cho người dùng:

  • Nhận tiền, thay vì trả tiền để học.

  • Hệ sinh thái mở với những trải nghiệm mới, thay vì một hệ sinh thái khép kín.

  • Một nền kinh tế được thúc đẩy bởi người dùng thay vì được quyết định toàn diện bởi các doanh nghiệp.

Thiết kế kinh tế bền vững và USP vững mạnh của chúng tôi có thể hiệu quả ở quy mô lớn, giữ chân khách hàng và tính khả thi dài hạn cho vũ trụ ảo LetMeSpeak.

Hãy xem các điểm khác biệt cơ bản trong mô hình kinh doanh giữa LetMeSpeak.org (Web3) và các nền tảng học tập Web2 (Ví dụ: Duolingo).

Last updated