Mô hình kinh doanh Learn-and-Earn

Ai là người trả tiền khi “Learn-and-Earn”?

Nói một cách ngắn gọn, những học viên ít chăm hơn sẽ trả tiền cho những người chăm chỉ hơn.

Bạn có thể ví với thẻ hội viên phòng gym. Rất nhiều người mua thẻ hội viên, nhưng chỉ số ít người thường xuyên đến phòng tập. Những người ít đi sẽ góp phần nhiều nhất vào lợi nhuận của chủ phòng gym.

Hãy thử tưởng tượng bạn là một chủ phòng gym và muốn tăng cường tối đa sức khỏe thể chất của cộng đồng, thay vì lợi nhuận của mình. Một cách để khuyến khích nhiều người tập luyện hơn là bạn cần thưởng cho những người tập thường xuyên. Những người chăm chỉ và có nỗ lực nhất quán có thể kiếm lại phí hội viên của mình, hưởng những lợi ích cho sức khỏe và hài lòng trong suốt quy trình này!

Đây chính là cách thức hoạt động của LetMeSpeak với giáo dục trực tuyến. Chúng tôi muốn giúp mọi người tối đa hóa tiềm năng của họ bằng cách giỏi tiếng Anh hơn.

Đây là cách thức vận hành khả dĩ cho việc Học ngoại ngữ

Chúng tôi muốn minh họa khái niệm đơn giản đằng sau mô hình ‘Learn-and-Earn’ vốn là cốt lõi của LetMeSpeak.

Hãy tưởng tượng một trường tiếng Anh trả tiền học viên cho mỗi buổi học.

Trường ngoại ngữ này có một số quy định. Học sinh phải trả trước 300 USD và sau đó hoàn thành các buổi học dài 1 tiếng mỗi ngày trong 60 ngày tiếp theo; họ sẽ được trả 10 USD cho mỗi buổi học được hoàn tất. Một học sinh hoàn thành tất cả 60 buổi học sẽ kiếm được 600 USD.

Trường ngoại ngữ này hiểu rằng mỗi người đều mỗi khác, và không ai có động lực nhất quán. Một số học sinh đi học được 2 ngày sau khi thanh toán và rồi biến mất. Hầu hết trong số họ sẽ không hoàn tất 50% tổng số buổi học hằng ngày. Nhưng một số người, những người có nhu cầu lớn nhất, sẽ học hầu như tất cả các buổi. Lối tiếp cận này mang đến một cơ hội độc đáo để các học viên tốt vừa được học vừa kiếm được tiền.

Những học viên ít chăm hơn sẽ trả nhiều tiền hơn số họ kiếm được, và giá trị này sẽ được tái phân phối cho những người chăm học hơn. Lối tiếp cận này mang đến thêm động lực cho những học viên, cải thiện kết quả học tập và tạo nên một tuyên bố giá trị mạnh mẽ và độc đáo cho trường ngoại ngữ.

Sau đó, trường ngoại ngữ sẽ tìm tỷ lệ giá đầu vào / thời lượng gói và buổi học / phần thưởng phù hợp cho mỗi buổi học được hoàn tất để lối tiếp cận này có thể vừa hấp dẫn đối với các học viên mới, vừa bền vững từ góc nhìn kinh doanh ở mọi quy mô doanh nghiệp.

Last updated