Tiền tệ trong game

Tiền tệ trong game

Có 2 loại tiền tệ trong game sẽ thúc đẩy vũ trụ ảo LetMeSpeak:

 • LSTAR - Token thưởng Learning Star (khả dụng). Được sử dụng để thưởng cho những người học tiếng Anh và tái phân bổ giá trị giữa các thành viên cộng đồng và chủ sở hữu NFT.

 • LMS - Token quản trị LetMeSpeak (sắp có).

Sẽ có nhiều cách khác nhau để hưởng lợi từ LSTAR và LMS của bạn theo thời gian:

LSTAR:

 • Mua nhân vật

 • Gia hạn thị thực

 • Đóng băng thị thực

 • Tạo các Nhân vật NFT mới (Thư mời)

 • Tham gia đấu PvP

 • Hồi sinh

 • Đăng Nhân vật để tham gia Học bổng

 • Tăng cường NFT của bạn thông qua việc tùy chỉnh ngoại hình

 • Hoán đổi tiền tệ số

 • Chuyển thưởng vào ví

 • Trả phí trong trò chơi và mua vật phẩm

LMS:

 • Chi tiêu trong game: Nâng cấp các Nhân vật NFT, Mua trang phục NFT cao cấp, Mua các NFT hiếm (ví dụ như Đất)

 • Quản trị (ví dụ: Ngân khố, các tham số Vũ trụ ảo)

Tuy tiền tệ trong game đều có công dụng trong vũ trụ ảo, chúng có thể được chuyển khoản tự do ra bên ngoài.

Đọc thêm trong Kinh tế học token.

Last updated