Phần thưởng học tập

Mỗi Nhân vật NFT đều có một mức Năng lượng hằng ngày, có thể được chuyển đổi thành phần thưởng học tập.

LSTAR — đồng tiền trong trò chơi — sẽ giúp tăng động lực để bạn học tiếng Anh. Mỗi khi bạn trả lời đúng trong buổi học, một phần Năng lượng sẽ được chuyển thành token thưởng trong game.

Bạn sẽ cần LSTAR để mua NFT, trả phí Thư mời, gia hạn Thị thực LetMeSpeak, tùy chỉnh Nhân vật, mua các vật phẩm làm đẹp và thú vị khác. Bạn cũng có thể chuyển đổi LSTAR thành đô-la số (USDC trên Chợ).

Bạn không bị phạt khi trả lời sai. Nếu bạn mắc lỗi, Năng lượng hằng ngày của bạn sẽ không bị mất đi, và bạn có thể thử lại. Lối tiếp cận này giúp loại bỏ lợi thế của những người đã biết ngoại ngữ, so với những người mới chỉ bắt đầu.

Ai cũng có thể tiêu hao 100% Năng lượng hằng ngày và thu được 100% phần thưởng mỗi ngày; chỉ là những người mới sẽ cần nhiều thời gian hơn một chút để làm điều này. Trung bình, bạn sẽ cần dành 30—40 phút mỗi ngày để thu 100% phần thưởng.

Bạn có thể thấy tỷ lệ thưởng hằng ngày hiện tại được tính bằng LSTAR và USDC trên Chợ LetMeSpeak, trang Nhân vật NFT (thuộc tính cho 24 giờ qua).

Đọc thêm về những điều bạn có thể làm với LSTAR trong Tiền tệ trong game.

Thưởng bổ sung Kỹ năng

Khi bạn nhận cấp độ XP cao hơn, các Kỹ năng của Nhân vật sẽ tăng lên và tỷ lệ thưởng cũng vậy. Kiểm tra tỷ lệ thưởng bổ sung Kỹ năng hiện tại của bạn trong ứng dụng vào cuối mỗi buổi học.

Công thức tính:

% thưởng bổ sung = (thưởng Kỹ năng trung bình có trọng số cho một loại học tập nhất định) * 0,0007

Ví dụ:

nếu bạn thực hành Từ ngữ và NFT của bạn có 190 Từ vựng & 130 Phát âm & 110 Nghe, tỷ lệ thưởng bổ sung Kỹ năng của bạn = (0,429190+0,286130+0,286110) * 0,0007 = 11,2% được cộng bổ sung vào tỷ lệ thưởng LSTAR cơ bản.

Sau đây là bảng ghi các ví dụ về tỷ lệ thưởng bổ sung Kỹ năng trung bình cho các Nhân vật NFT với Độ hiếm và cấp độ XP khác nhau

Thưởng bổ sung cho Tài năng cao

Các Nhân vật có tài năng cao hơn trong mỗi cấp Độ hiếm (26-29, 36-39, 46-49, 56-59) nhận thêm 10% phần thưởng LSTAR.

Ví dụ, một Nhân vật NFT Hiếm (tài năng 30-39) với 34 điểm tài năng nhận 100% tỷ lệ thưởng cơ bản; NFT Hiếm với 37 điểm tài năng nhận 110% phần thưởng cho cùng hoạt động đó.

Phần thưởng bổ sung cho Nâng cấp

Bạn có thể mua tối đa 5 lần nâng cấp cho Nhân vật của mình.

Mỗi nâng cấp cung cấp 5% thưởng bổ sung cho tỷ lệ thưởng LSTAR cơ bản (tối đa 25% tổng cộng).

Last updated