Những cách để tham gia

Có nhiều cách để tận hưởng trải nghiệm Learn-and-Earn trong vũ trụ ảo LetMeSpeak:

  1. Sở hữu triệt để. Mua một NFT trên market.letmespeak.org để bắt đầu học tập và kiếm tiền.

  2. Mua + Học bổng. Mua một NFT và cung cấp học bổng cho một người khác để họ học. Cả bạn và họ đều sẽ kiếm tiền.

  3. Học bổng. Nhận học bổng từ một chủ NFT hiện tại để học tập và kiếm tiền không mất phí.

  4. Thuê. Thanh toán một khoản tiền trả trước và thuê NFT để học tập và kiếm tiền.

  5. Tài trợ. Mang đến nguồn tài trợ cho một người khác để học tập và kiếm tiền, hoặc nhận một nguồn tài trợ nào đó.

Last updated