Thị thực

Nhân vật của bạn sẽ cần Thị thực LetMeSpeak hợp lệ để Learn-and-Earn. Thị thực hết hạn tạo ra sự cấp bách và sợ bị bỏ lỡ. Mỗi ngày không học, bạn sẽ vĩnh viễn mất cơ hội kiếm tiền cho ngày đó. Tổng tiềm năng thu nhập bị giới hạn bởi thời gian. Muốn hài lòng ngay, khao khát và sợ bị bỏ lỡ tạo tạo nên mong muốn học tiếng Anh mạnh mẽ. Tuổi thọ có hạn của các Nhân vật NFT chơi trên dịch vụ là chìa khóa cho sự ổn định dài hạn của nền kinh tế LetMeSpeak. Thị thực cho phép chúng tôi dự báo và quản lý nguồn cung token thưởng và cân bằng nó với nhu cầu của người dùng thông qua các khoản phí và phần thưởng khích lệ.

Cơ cấu Thị thực là chìa khóa, bởi nó giúp

  • tăng động lực để học tập mỗi ngày

  • giúp nền kinh tế LetMeSpeak bền vững hơn

Kích hoạt thị thực

  • Thị thực của Nhân vật trên phiên bản web được kích hoạt ngay khi bạn chọn "Chơi ngay", và Nhân vật sẽ có mặt trên khu vực chọn khi thị thực đã kích hoạt.

  • Với phiên bản di động, thị thực được kích hoạt ngay khi còn chỗ trống. Khi nhân vật có mặt trên chỗ chơi, thị thực được kích hoạt ngay lập tức.

  • Chỉ kích hoạt thị thực khi nhân vật được đưa lên chỗ trống. Nếu không còn chỗ trống, không thể thêm nhân vật và không thể kích hoạt thị thực.

  • Nếu bạn chọn "Tiếp tục mua", Nhân vật được gửi vào Kho (không đưa lên vị trí chơi), thị thực của Nhân vật này sẽ không kích hoạt.

  • Nếu Nhân vật có thị thực chưa kích hoạt tham gia Học bổng, thị thực sẽ được kích hoạt ngay lập tức.

Cách thức hoạt động

Thị thực LetMeSpeak được cấp cho mỗi Nhân vật khi mới chào đời (thời điểm nhân vật đó được đúc). Bạn tự động kích hoạt thị thực trong trải nghiệm Learn-and-Earn đầu tiên của mình hoặc trong Thư mời đầu tiên, tùy sự kiện nào xảy ra trước. Thời lượng của Thị thực LetMeSpeak tùy thuộc vào Độ hiếm của Nhân vật. Thời lượng Thị thực LetMeSpeak ban đầu cho Nhân vật Đặc biệt là 4 tháng, tăng lên 8 tháng cho Nhân vật Huyền thoại. Có thể gia hạn thị thực thêm 30 ngày với mức phí nhất định. Chỉ những Nhân vật có thị thực đang có hiệu lực mới có thể học ngôn ngữ và nhận thưởng tiền có trong trò chơi.

Last updated