Độ hiếm và thuộc tính

Tất cả các Nhân vật NFT đều độc đáo. Hãy xem các đặc điểm chính tạo nên sự khác biệt của chúng.

Tài năng: Tài năng là thuộc tính chính định nên hầu hết các thuộc tính khác: Độ hiếm của Nhân vật, thuộc tính Kỹ năng ban đầu và Tốc độ học tập. Điểm Tài năng được cho khi một Nhân vật NFT được tạo và không thay đổi. Một Nhân vật càng có nhiều điểm Tài năng — thì càng tiến bộ nhanh, càng kiếm được nhiều tiền, và càng có nhiều cơ hội để chiến thắng trong PvP.

Tỷ lệ thưởng: Các Nhân vật có Độ hiếm khác nhau nhận lượng phần thưởng (LSTAR) khác nhau cho cùng hành động học tập giống nhau. Chúng tôi tạo cơ cấu này để duy trì động lực cho mọi người có các cấp độ thu nhập khác nhau, đồng thời giữ cho giá đầu vào của các Nhân vật NFT dưới 100 USD.

Thư mời: Mỗi Nhân vật NFT có thể được sử dụng để tạo các Nhân vật mới. Bạn cần 2 Nhân vật có cùng Độ hiếm và một mức phí trong token thưởng (LSTAR) để nhận một Nhân vật mới. Bạn có thể thực hiện 6 Thư mời cho mỗi Nhân vật.

Thuộc tính Kỹ năng: Các Nhân vật có 4 kỹ năng học ngoại ngữ cơ bản: Từ vựng, Phát âm, Nghe và Ngữ pháp. Bạn có thể tăng Kỹ năng của Nhân vật NFT bằng cách thực hành các hoạt động này trong ứng dụng học tập. Phát triển các kỹ năng để nhận nhiều phần thưởng hơn và cho bạn lợi thế trong PvP.

Cấp độ XP: Mỗi Nhân vật NFT đều bắt đầu từ Cấp 1. Mỗi khi bạn học tập và tiêu hao Năng lượng, Nhân vật NFT của bạn sẽ nhận được Điểm kinh nghiệm (XP). Khi bạn tích lũy đủ điểm, bạn sẽ nhận được một cấp độ XP mới và các thuộc tính kỹ năng bổ sung. Khi bạn mua hoặc bán một Nhân vật NFT, cấp độ XP của nhân vật đó vẫn sẽ giữ nguyên.

Tốc độ học tập: Tham số này hiển thị số điểm XP mà một Nhân vật NFT nhận được khi tiêu hao Năng lượng. Nếu bạn muốn đạt được các cấp độ XP mới một cách nhanh chóng, hãy chọn các Nhân vật có tốc độ học tập cao hơn.

Năng lượng: Mỗi Nhân vật NFT có 100 điểm Năng lượng để tiêu hao. Bạn sẽ chuyển đổi điểm năng lượng thành token thưởng và điểm XP qua việc học tập. Năng lượng dần được khôi phục về 100 điểm trong 24 giờ. Để nghỉ ngơi và nạp lại Năng lượng, mỗi Nhân vật chơi trò chơi đều sẽ tự động thuê một phòng nghỉ. Các Nhân vật không tiêu hao Năng lượng sẽ không cần thuê phòng.

Last updated