Nhân vật

Trong câu chuyện LetMeSpeak, Nhân vật của bạn đến New York để học tiếng Anh và trải nghiệm các tình huống đời thực.

Có 2 loại Nhân vật - miễn phí (không phải NFT, "Phổ biến") và có trả phí (tài sản NFT). Các nhân vật có trả phí được chia làm 4 cấp độ hiếm: Không phổ biến, Hiếm, Sử thi và Huyền thoại.

Các nhân vật phổ biến cho phép người dùng học ngoại ngữ miễn phí trong giai đoạn dùng thử và bắt đầu trải nghiệm Learn-and-Earn. Giá trị mà các nhân vật này kiếm được rất hạn chế.

Điểm khác biệt chính trong số các Nhân vật NFT có trả phí là mức độ phần thưởng cho mỗi hành động học tập thành công. Độ hiếm càng cao thì phần thưởng càng cao. Thu nhập hằng ngày của mỗi Nhân vật bị hạn chế bởi Năng lượng, vốn có thể được tiêu hao hoàn toàn sau 30-40 phút, đây là thời lượng học ngoại ngữ tối ưu được khuyến nghị mỗi ngày. Sau khi năng lượng được tiêu hao hết, người dùng vẫn có thể học tiếp mà không nhận phần thưởng.

Các Nhân vật NFT có một tiện ích cốt lõi - khả năng kiếm các phần thưởng trong ứng dụng trong khi bạn đang học. Điều này rất khác với loại NFT "sưu tập" (Ví dụ: Bored Apes), trong đó tất cả giá trị đều được trích xuất từ độ hiếm cảm nhận.

Các Nhân vật NFT đến từ hai nơi:

  • Khuôn đúc sơ cấp bởi LetMeSpeak

  • Khuôn đúc bởi người dùng thông qua tính năng "Thư mời"

Chúng tôi không áp đặt giới hạn cứng cho số Nhân vật NFT trong vũ trụ ảo. Tuy vậy, tốc độ người dùng tạo ra các nhân vật này có thể bị ảnh hưởng bởi các tham số nhất định của nền kinh tế.

Một Nhân vật NFT là tài sản của bạn. Bạn là người kiểm soát. Bạn có thể sử dụng Nhân vật để vừa kiếm tiền vừa học, nâng cấp cho nhân vật, sử dụng nhân vật để đúc một nhân vật mới, chia sẻ nhân vật với những người khác bằng cách cung cấp Học bổng, và bán nhân vật trên Chợ.

Last updated