Học bổng

Học bổng là một cách dành cho những ai muốn nhận thêm lợi ích từ những trải nghiệm Học & Kiếm tiền mà không phải bỏ vốn ban đầu.

Với những ai sở hữu các nhân vật NFT - đây là một cơ hội để sở hữu thêm NFT và tài trợ học tập cho những người khác. Cả người trao và nhận học bổng đều sẽ kiếm tiền.

Đây là cách vận hành.

Với người sở hữu nhân vật

Nếu bạn có một nhân vật bạn muốn dùng để trao Học bổng (cho người khác), bạn làm theo những bước sau:

1. Chọn nhân vật NFT bạn muốn dùng để trao Học bổng

2. Chọn mức chia sẻ học bổng và đăng đề nghị của bạn

Sau khi người nhận học bổng nhận lời đề nghị và bắt đầu học, cả bạn và người nhận đều có thu nhập. Thu nhập được phân bổ lại dựa trên kế hoạch phân bổ thu nhập đã thỏa thuận. Là chủ sở hữu NFT, bạn có thể cấp học bổng cho các nhân vật, bất kể số lượng.

Bạn có thể cấp nhân vật của mình để trao Học bổng nếu

1. Thị thực của nhân vật chưa hết hạn

2. Nhân vật hiện đang không rao bán

3. Nhân vật không có trên mục "Để chơi"

4. Nhân vật có 100 điểm năng lượng

5. Nhân vật không bị cấm

Cách dùng nhân vật để cấp Học bổng

Giờ mỗi nhân vật sẽ có nút "Cấp học bổng'' trên Kho. Nút này cho phép chủ sở hữu NFT đặt mức chia sẻ thưởng cho người nhận học bổng. Đăng các nhân vật đang cấp Học bổng có tốn phí nhỏ. Sẽ thu phí khi nhân vật NFT được đăng lên để cấp Học bổng và phụ thuộc vào độ hiếm của nhân vật NFT:

 • Đặc biệt — 25 LSTAR

 • Hiếm — 50 LSTAR

 • Sử thi — 100 LSTAR

 • Huyền thoại — 250 LSTAR

Chủ sở hữu có thể đặt phần trăm mức thưởng họ sẵn sàng trao cho người nhận học bổng. Mức tối thiểu tùy thuộc độ hiếm của nhân vật:

 • Đặc biệt — 30%

 • Hiếm — 25%

 • Sử thi — 20%

 • Huyền thoại — 10%

Khoảng thời gian được sử dụng cho chia sẻ của học giả là 5%. 10% phần thưởng của nhân vật được chuyển đến Kho bạc Cộng đồng. Chủ sở hữu có thể cấp cho người nhận với giá trị là toàn bộ thu nhập (tối đa 90%; 10% thu nhập còn lại dành cho dịch vụ).

Cập nhật Học bổng

 • Tỷ lệ cấp học bổng tối thiểu là 20% cho các nhân vật Đặc biệt và Hiếm

Với người nhận học bổng

Để có thể nhận học bổng, bạn cần đảm bảo các tiêu chí của chương trình Học & Kiếm tiền:

1. Đăng ký tham gia dịch vụ.

2. Đạt 10 sao khi thực hành hội thoải, học từ vựng hoặc ngữ pháp. Bạn có thể dùng các nhân vật miễn phí để thu thập sao.

3. Mượn một nhân vật để nhận Học bổng. Nhân vật sẽ xuất hiện trên ứng dụng và bạn có thể bắt đầu học và kiếm tiền.

Điều kiện tiên quyết để mượn một nhân vật Học bổng

Để nhận nhân vật học bổng, bạn phải đạt những điều kiện sau:

1. Xác minh email của bạn

2. Bạn chưa mượn NFT Học bổng nào (bạn chỉ có một NFT Học bổng một lần)

3. Bạn có một suất trống "Để chơi"

4. Thỏa thuận Học bổng trước đã dừng ít nhất 72 giờ trước đó

5. Bạn đã có 10 sao trên tài khoản

Chấm dứt thỏa thuận

Thủ công

1. Một người tham gia thỏa thuận không thể thuê các nhân vật học bổng mới trong 48 giờ, nếu họ tự chấm dứt thỏa thuận.

2. Nếu học bổng vẫn bị từ chối trong vòng 7 ngày, người tham gia thỏa thuận sẽ bị khóa trong 7 ngày.

Tự động

1. Nếu nhân vật không dùng năng lượng nào trong 24 giờ kể từ lúc thỏa thuận bắt đầu. Nhân vật được đặt trở lại thỏa thuận và chủ nhân không muốn tốn chi phí nào.

2. Nếu nhân vật không sử dụng 100 điểm năng lượng trong 72 giờ. Thậm chí nếu người được nhận học bổng đang dùng năng lượng ngay lúc này cũng vẫn quá trễ. Học bổng sẽ ngừng và nhân vật sẽ không khả thi.

3. Nếu nhân vật hết hạn thị thực. Trong trường hợp này, thỏa thuận của người học sẽ bị khóa trong bất kỳ khoảng thời gian nào cần thiết để phục hồi tất cả năng lượng của nhân vật (như thể nhân vật vẫn có thị thực).

4. Nếu nhân vật bị khóa.

5. Nếu nhân vật được chuyển từ ví của chủ nhân (Chuyển nhà). Đồng thời, nhân vật của người tham gia học bổng bị khóa trong suốt thời gian cần, dù dài ngắn thế nào, để khôi phục năng lượng của họ.

Chú ý:

 • Cửa sổ pop-up xuất hiện khi bạn quyết định dừng thỏa thuận hoặc muốn bắt đầu một thỏa thuận mới sau khi thỏa thuận trước đó chấm dứt hoàn toàn. Cửa sổ thông báo bạn sẽ cần đợi 72 giờ.

 • Lúc này, cửa sổ cho nhân vật Học bổng sẽ thông báo rõ rằng không thể kết thúc thỏa thuận cho đến khi điểm năng lượng hồi về 100.

Last updated