Chuyển nhà

Nhiệm vụ chính của chúng tôi là khích lệ mọi người học tiếng Anh. Khi các bài học phát triển, người tham gia sẽ thấy học khó hơn và nhụt chí, bất kể động lực kiếm tiền. Để người học liên tục học nội dung mới và luôn được thử thách trước những tài liệu mới, chúng tôi đưa ra khái niệm "Chuyển nhà".

"Chuyển nhà" chỉ áp dụng cho những nhân vật không được mua trên Chợ mua bán.

Năng lượng của nhân vật được đặt lại trong 14 ngày khi "Chuyển nhà", nếu chuyển năng lượng từ một tài khoản này sang tài khoản khác. Năng lượng của nhân vật được hồi lại 100% sau 14 ngày.

"Chuyển nhà" được kích hoạt từ thời điểm nhân vật được chuyển dịch.

"Chuyển nhà" chỉ áp dụng cho những nhân vật có thị thực đang được kích hoạt và/hoặc thị thực bị đóng băng.

Khi "Chuyển nhà", thị thực tự động giải tỏa, vụ thể là nhân vật sẽ dùng thị thực trong giai đoạn chuyển tiếp (14 ngày).

Nếu nhân vật được hoàn về tài khoản gốc, Chuyển nhà sẽ bị hủy. Năng lượng được hồi về cho nhân vật.

Hãy nhớ: nhân vật vẫn hiển thị trên tài sản của chủ tài khoản và chỉ không thể học trong thời gian tạm thời.

Last updated