Chống lừa đảo

Chúng tôi muốn hệ sinh thái LetMeSpeak trở thành một nơi an toàn cho tất cả mọi người cùng học tập và kiếm tiền.

Tuy vậy, việc bảo vệ vũ trụ ảo LetMeSpeak là một vấn đề liên tục không ngừng.

LetMeSpeak có chính sách không khoan nhượng đối với robot - NFT và các tài khoản liên quan đều sẽ bị ngắt kết nối khỏi Nền kinh tế LetMeSpeak và không thể kiếm tiền hay sử dụng tài sản của họ trong hệ sinh thái LetMeSpeak.

Chúng tôi sẽ giám sát và có các biện pháp để bảo vệ hệ sinh thái này tránh khỏi nạn lừa đảo. Theo thời gian, chúng tôi kỳ vọng sẽ biến LetMeSpeak thành một tổ chức tự trị phi tập trung.

Last updated