Chợ

Bạn có thể thực hiện tất cả các hành động chính liên quan đến NFT trong Chợ LetMeSpeak:

  • Khám phá các NFT được bày bán, các ưu đãi mới nhất, thống kê Kinh tế tổng quát

  • Mua và bán NFT (phí mua bán 6%)

  • Nhận token đã kiếm được khi đọc (5% phí, tối thiểu 100 LSTAR)

  • Đổi token trong trò chơi lấy USDC và ngược lại (phí 1,5%)

  • Cung cấp và nhận Học bổng chỉ trong vài giây

  • Quản lý các nhân vật NFT và tạo ra những nhân vật mới từ Thư mời (Phí mời 6%)

  • Nhận thông tin về lịch sử giao dịch của bạn

Đây là Chợ phi tập trung và tất cả việc mua/bán NFT đều được thực hiện ngang hàng. Bạn toàn quyền kiểm soát việc bày bán tài sản, mua tài sản và các dòng chảy tài sản liên quan.

Quan trọng:

Chi phí đăng nhân vật trên chợ mua bán là 300 LSTAR.

Mỗi nhân vật sẽ có trên chợ mua bán trong 7 ngày.

Nhân vật sẽ tự động được hoàn về kho sau 7 ngày.

Các nhân vật được đăng bán trong trong 7 ngày, không giới hạn số lần.

Last updated