Token quản trị LMS

Không phải là lời tư vấn tài chính

Kinh tế học token được thiết kế cho thành công dài hạn của Hệ sinh thái và thống nhất lợi ích của tất cả những người tham gia.

Công dụng của token Quản trị LMS:

  • Nâng cấp các Nhân vật NFT để nhận phần thưởng lớn hơn

  • Trang phục cao cấp cho các Nhân vật

  • Mua NFT đất

  • Quản trị Ngân khố (Doanh thu ròng phát sinh từ: Bán NFT, Bán token thưởng, Phí giao dịch từ Chợ và Thư mời NFT)

  • Quản trị tổ chức tự trị phi tập trung (Hướng phát triển, các tham số kinh tế)

Mức phân bổ token mục tiêu và lịch mở khóa:

Last updated