Token LSTAR

Không phải là lời tư vấn tài chính

LSTAR là đồng tiền trong game của vũ trụ ảo LetMeSpeak. Nó được sử dụng để thưởng cho những người học tiếng Anh và để tái phân bổ giá trị giữa các thành viên cộng đồng và chủ sở hữu NFT.

LSTAR có công dụng trong game, và có thể được chuyển khoản tự do ra bên ngoài.

LetMeSpeak đã sẵn sàng để phát hành/bán tiền LSTAR của trò chơi với giá 0,03 USDC và mua lại LSTAR với mức giá sau (tùy vào quỹ sẵn trong Ngân quỹ và quyết định của đơn vị nắm giữ token):

 • Giá mua lại sẽ được điều chỉnh theo thờin gian và tương đương xấp xỉ với Số tiền còn lại dành cho việc mua lại / (Số token dự kiến đang lưu hành + số token dự kiến được phát hành cho quá trình học đối với các NFT hiện có)

với số lượng như sau:

 • Một phần của kho tàng hiện tại và một phần doanh số NFT trong tương lai

Những thỏa thuận này có thể thay đổi trong tương lai.

Công dụng của token LSTAR:

 • Mua nhân vật

 • Gia hạn thị thực

 • Đóng băng thị thực

 • Tạo các Nhân vật NFT mới (Thư mời)

 • Tham gia đấu PvP

 • Hồi sinh

 • Đăng Nhân vật để tham gia Học bổng

 • Tăng cường NFT của bạn thông qua việc tùy chỉnh ngoại hình

 • Hoán đổi tiền tệ số

 • Chuyển thưởng vào ví

 • Trả phí trong trò chơi và mua vật phẩm

Nguồn cung tối đa của token LSTAR: không giới hạn

Địa chỉ token: Solana

DeFi: Jupiter swap, Birdeye stats

Last updated