Kinh tế

Nền kinh tế LetMeSpeak này được thiết kế để tăng động lực và kết quả học tập của mọi người.

Một nền kinh tế học ngoại ngữ Web2 thường hoạt động theo cách như sau:

  • Giá trị chỉ đi về một hướng. Bạn đổi tiền để lấy một trải nghiệm học tập.

  • Bạn không có quyền kiểm soát vấn đề kinh tế, nó thuộc về các giám đốc và cổ đông của công ty.

  • Bạn không có mối quan hệ kinh tế với những người tham gia khác trong hệ thống.

Nền kinh tế Web3 LetMeSpeak có cách hoạt động rất khác:

  • Giá trị đi theo cả hai hướng. Từ bạn đến hệ sinh thái và từ hệ sinh thái đến bạn.

  • Bạn có thể tác động vào việc quản trị hệ sinh thái.

  • Bạn có mối quan hệ kinh tế với những người tham gia hệ sinh thái khác.

Kết quả của nền kinh tế LetMeSpeak đối với động lực học tập là quá rõ. 60% người dùng Learn-and-Earn vẫn tiếp tục học 30 ngày sau khi bắt đầu. Con số này so với 14% người dùng Trả trước Web2.

Còn bây giờ, hãy xem chi tiết tầm nhìn của chúng tôi cho nền kinh tế LetMeSpeak.

Last updated