Học tập ngôn ngữ theo Web3 - quyền hạn nằm trong tay học viên

LetMeSpeak đã lấy một sản phẩm học ngoại ngữ chất lượng cao của Web2 và chuyển hóa nó thành một trải nghiệm Web3 hấp dẫn hơn nữa.

Điều này giúp trải nghiệm học ngoại ngữ trở nên thú vị, đáng làm, và lôi cuốn hơn.

Từ khi LetMeSpeak được thai nghén vào năm 2019, chúng tôi đã cần hơn 2 năm và hàng trăm nghìn người dùng để tạo một phiên bản mới chính xác cho sản phẩm học tiếng Anh ban đầu. Giờ đây, chúng tôi đã tái định hình việc học ngoại ngữ trong thế giới Web3.

Sau đây là những điều chính yếu mà chúng tôi đã thực hiện để đưa LetMeSpeak vào hệ sinh thái học ngoại ngữ Web3 đầu tiên:

  1. Quyền sở hữu tài sản trong hệ sinh thái. Người dùng sở hữu các tài sản trong game, bắt đầu với các nhân vật NFT. Các tài sản này được lưu giữ trực tiếp bởi người dùng trong ví của họ và có thể được chuyển nhượng tự do.

  2. Chợ NFT. Người dùng có thể tự do mua bán các tài sản LetMeSpeak của họ thông qua một chợ phi tập trung trên cơ sở mạng ngang hàng.

  3. Phần thưởng học tập. Người dùng nhận các token thưởng có thể được chuyển nhượng tự do và được đổi lấy đô-la số trên thị trường công khai.

  4. Quản trị. Người dùng có thể kiểm soát các khía cạnh nhất định của nền kinh tế LetMeSpeak thông qua các token quản trị và có tác động đến hướng đi tương lai của hệ sinh thái.

Hãy thử trải nghiệm ngay!

Last updated