Công nghệ để làm việc tốt

LetMeSpeak là một vũ trụ ảo có mục đích.

Chúng tôi muốn bất cứ ai cũng có thể dễ dàng tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của những người khác bằng cách tài trợ để họ học tiếng Anh. Có rất nhiều ngữ cảnh khác nhau trong đó các cá nhân hoặc tổ chức có thể mang đến tác động có lợi bao gồm:

  • Từ thiện toàn cầu. Tài trợ cho những người cần giúp đỡ, mà ở đó việc học một ngoại ngữ mới có thể cải thiện các cơ hội kinh tế, và trợ lực cho mọi người vượt qua cảnh nghèo khó.

  • Tài trợ cho những người mà bạn quan tâm và quyên góp ở địa phương. Họ có thể là những sinh viên tại trường đại học cũ của bạn, hoặc những người ở những nơi mà bạn đã đi qua.

  • Tăng kỹ năng làm việc. Các doanh nghiệp có thể tài trợ để nhân viên của họ học các kỹ năng ngoại ngữ mới. Đọc thêm về mối quan hệ doanh nghiệp giữa chúng tôi và Sitel của Brazil.

Tìm hiểu thêm về công việc của chúng tôi với những người tị nạn Iraq ở Jordan và chương trình thí điểm doanh nghiệp cho Sitel, một công ty với hơn 140.000 nhân viên trên toàn cầu.

Là một phần trong công việc tác động xã hội của mình, chúng tôi đang đóng góp vào 3 Mục tiêu Phát triển bền vững (SDG) của Liên Hợp Quốc: Không cảnh nghèo, Giáo dục chất lượng cao, và Bất bình đẳng giảm thiểu.

Last updated