Khối tạo dựng

Vũ trụ ảo LetMeSpeak có một số thành phần chính yếu:

  • Ứng dụng học tập (Web, iOS, Android)

  • Các nhân vật NFT và tài sản NFT khác

  • Chợ phi tập trung

  • Sàn giao dịch token phi tập trung

  • Token quản trị / trong trò chơi

Last updated