Chơi, Học tập và Kiếm tiền

LetMeSpeak giúp mọi người tạo những thói quen hữu ích cho việc học tập.

Giáo dục thường liên quan đến niềm thôi thúc dài hạn bên trong mỗi người hoặc đó là "chuyện cần phải làm".

LetMeSpeak bổ sung sự thỏa mãn tức thì vào việc học thông qua phần thưởng kinh tế. Bạn sẽ nhận được các token thưởng vài phút một lần, sau mỗi trải nghiệm học tập thành công. Kết quả là, não của bạn sẽ được động viên tích cực. Điều này giúp bạn tập trung và tận tụy với việc học tập theo thời gian.

Hệ sinh thái LetMeSpeak bắt đầu với trải nghiệm học tập và kiếm tiền thông qua một ngoại ngữ. Tương lai của LetMeSpeak là một câu chuyện mở. Chúng tôi có thể tích hợp các hoạt động học ngoại ngữ thú vị và hữu ích khác - với các thành phần thỏa mãn tức thì được phát triển xung quanh các nguyên tắc kinh tế token Learn-and-Earn tương tự:

  • Trò chơi ô chữ

  • Trao đổi ngôn ngữ

  • Chợ gia sư

  • Các trò chơi giữa người chơi với nhau

Dĩ nhiên, tất cả các nội dung mà chúng tôi đang phát triển để học tiếng Anh, dự tính đều sẽ được mở rộng ra các ngôn ngữ phổ biến khác.

Last updated